Galerije > Galerija Žula

Maribor

Obrežna ulica 57
2000 Maribor
Slovenija
tel.: +386 41 681 171
e-mail: gmg@amis.net
www.galerija-zula.si

Voditelj: Peter Žula

Galerija Žula osnovana je 1995. godine. Do sada je djelovala na različitim lokacijama poput Maribora, Ptuja i Ljubljane. Danas djeluje u Mariboru, u Obrežnoj ulici 57, gdje posjeduje svoj izložbeni prostor i gdje je pohranjena njena zbirka umjetnina. Od svog osnutka Galerija je organizirala preko 60 izložbi, a radove svojih umjetnika predstavila je i na brojnim umjetničkim sajmovima. U vlastitoj nakladi izdala je preko 40 kataloga umjetnika koji su u galeriji izlagali. 2002 godine svoju je umjetničku zbirku predstavila u Umjetničkoj galeriji Maribor.

Galerija Žula prvenstveno je nastala iz potrebe da se javnosti predstave oni slovenski autori, koji su zbog svoje radikalnosti javnosti bili manje poznati, a svakako još rijeđe predstavljani. Galerija tako povezuje likovne stvaraoce, likovnu kritiku i publiku u zaokruženu cjelinu, gdje svatko od tih sudionika obavlja svoj specifični i autonomni zadatak te na taj način svi zajedno doprinose stvaranju galerijske slike – imagea. U takvom pozitivnom okruženju Galerija Žula priređuje izložbe vrhunskih suvremenih umjetnika praćene katalogom, a najbolja dijela s tih izložbi otkupljuje i pohranjuje u svojoj umjetničkoj zbirci. .

Autori na Artexchange sajmu:
Boštjan Novak, Mirko Rajnar, Oto Rimele, Jože Šubic