Galerije > Umjetnička agencija Kopart

Rijeka / Fiume

51 000 Rijeka
Tel: +385 51809 022
Mob: +385 91 574 0594
E-mail: djurdjica.dehzad@ri.t-com.hr

Voditelj: Zdravko Kopas,Đurđica Dehzad

Autori na Artexchange sajmu:
Ivo Kalina, Zdravko Kopas