Galerije > Galerija Cvajner

Pula / Pola

Forum 2
52100 Pula
Tel: +385 52 210 238
Fax: +385 52 382 910
Mob: +385 98 954 80 85
E-mail:  bcvajner@globalnet.hr

Voditelji: Borut Cvajner i Tihana Nenadović

Nalazi se na središnjem pulskom trgu, negdašnjem antičkom Forumu. Smještena je u prizemlju reprezentativne, nekoć bankovne zgrade, a četiri je prizemne volte vizualno vezuju za Augustov hram i Gradsku palaču.

Tragovi iz 1908. i 1928. vidni su u otkrivenim i sačuvanim zidnim dekoracijama, (girlande, maskeroni, medaljoni); u iluzionističkom portalu sa amblemom štednje i na reprezentativnom, kasetiranom stropu.

Dvoetažni, bankarski trezor iz 1928. godine u funkciji je galerijske djelatnosti, čiji izložbeni prostor, zajedno sa KunstKafeom Cvajner, zaprema 230 m2. Osnovana je i djeluje od 05.05.1998. godine, a program se odvija tijekom cijele godine, te multimedijalno pokriva cijeli spektar različitih kulturnih zbivanja grada i regije.

Galerija svake godine organizira deset (samostalnih, skupnih, retrospektivnih, ili studijskih) izložbi kojima predstavlja recentnu umjetničku produkciju iz Hrvatske i inozemstva. Do sada su održane retrospektivne izložbe Ede Murtića /1939-1999,/, Dalibora Paraća, Afra, Renata Percana, Mate Čvrljka, Eugena Kokota...

Svake godine organizira se ArsAttack kao izložba recentnih radova studenata i diplomanata Istre na studijima u zemlji i inozemstvu.
Galerija surađuje sa muzejima i galerijama, institucijama i udrugama koje djeluju u domeni suvremene umjetnosti i proširenih medija.

Galerija je izložbeno-prodajnog karaktera, a.posjeduje i vlastitu zbirku umjetnina.
Galerija prati katalogom svaku izložbu. Izdala je, suizdala i priprema s timom stručnjaka monografije: Mate Čvrljka, Eugena Kokota, Renata Percana, Mirjane Marušić Gorske, Labinskih ateliera, Mediteranskog kiparskog simpozija... U Stručnom savjetu galerije su povjesničarke umjetnosti Branka Arh i Gorka Ostojić Cvajner te akademski kipar Josip Diminić.

Autori na Artexchange sajmu:
Roberto Krajcer, Vanja Popek, Denis Sardoz, Ivana Vratarić Vojnić, Marko Vojnić Gin