Galerije > Galerija Marin

Umag / Umago

Marino Bembo 9
52470 Umag
E-mail: marin-gallery@live.com
Web: www.maringalerija.com

Voditelj: Slavica Marin

Smještena je u povjesnoj jezgri grada Umaga, u 100 m2 izložbenog prostora nove zgrade čija je gradnja započela 1996. godine, a naslanja se na postojeći srednjevjekovni zid, čime je cijeli objekt interpoliran u povijesnu gradsku jezgru. Svoju djelatnost galerija je započela 1997. godine, te od tada promovira suvremenu likovnu produkciju domaćih i inozemnih autora. U Galeriji Marin između ostalih su izlagali: Mirko Zrinšćak, Vlasta Delimar, Dalibor Martinis, Edo Murtić, Dušan Džamonja (Hrvatska), Dušan Tršar, Grupa IRWIN (Slovenija), Masaki Hirano (Japan), Zoe Leonard, Bruce Nauman, Jack Pierson, Andres Serrano (USA) i mnogi drugi. Uz realizaciju planiranog programa galerija ostvaruje dugogodišnju suradnju sa Republikom Slovenijom, što znači da svake godine organizira izložbe i učešća na likovnim kolonijama likovnih umjetnika iz Hrvatske u Sloveniji i recipročno ugošćuje likovne umjetnike iz Slovenije u Umagu. Osim programa likovnih umjetnosti, u Galeriji se održavaju i druge kulturne manifestacije; Sajam knjige, literarne večeri i dr.

Autori na Artexchange sajmu:
Slavica Marin, Ivan Mesek