Galerije > CVU Batana Rovinj

Rovinj / Rovigno

Trg brodogradilišta 2 / Piazza degli squeri 2
52210 Rovinj
Mob: : +385 98 660 357 / +385 98 208 413
e-mail: cvu_batana@hotmail.com

Voditelji: Ermano Bančić i Mladen Boljkovac

Autori na Artexchange sajmu:
Rino Gropuzzo